Условия за ползване

ПРЕГЛЕД
Този уебсайт се управлява от NutriC Products Ltd. В целия сайт термините „ние“, „нас“ и „нашият“ се отнасят до NutriC Products Ltd. NutriC Products Ltd предлага този уебсайт, включително цялата информация, инструменти и услуги, достъпни от този сайт за вас, потребителя, обусловени от вашето приемане на всички условия, правила, политики и забележки, посочени тук.

Посещавайки нашия сайт и/ или закупувайки нещо от нас, вие се ангажирате с нашата „Услуга“ и се съгласявате да бъдете обвързани от следните общи условия („Общи условия“, „Условия“), включително тези допълнителни условия и политики, посочени тук и/или достъпни чрез хипервръзка. Настоящите Общи условия се прилагат за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребители, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и/ или сътрудници на съдържание.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да влезете или използвате нашия уебсайт. Достъпвайки или използвайки някоя част от сайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на това споразумение, тогава нямате право да осъществявате достъп до уебсайта или да използвате никакви услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането е изрично ограничено до настоящите Общи условия.

Всички нови функции или инструменти, които са добавени към текущия магазин, също подлежат на Общите условия. Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Ние си запазваме правото да актуализираме, променяме или заменяме част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и/или промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично тази страница за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да било промени представлява приемане на тези промени.

Нашият магазин се хоства на Shopify Inc. Те ни предоставят онлайн платформата за електронна търговия, която ни позволява да продаваме нашите продукти и услуги на вас.

РАЗДЕЛ 1 - УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИН
Като се съгласявате с настоящите Общи условия, заявявате, че сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване, или Вие сте навършили пълнолетие във вашата държава или провинция на пребиваване и сте ни дали съгласието си да позволим на някой от вашите непълнолетни лица на издръжка да използват този сайт.
Вие не можете да използвате нашите продукти за каквито и да било незаконни или неоторизирани цели, нито при използването на Услугата да нарушавате каквито и да било закони във вашата юрисдикция (включително, но не само законите за авторското право).
Не трябва да предавате червеи или вируси или какъвто и да е код с разрушителен характер.
Нарушаването или нарушаването на някое от Условията ще доведе до незабавно прекратяване на Вашите Услуги.

РАЗДЕЛ 2 - ОБЩИ УСЛОВИЯ
Ние си запазваме правото да откажем услуга на никого по каквато и да е причина по всяко време.
Вие разбирате, че вашето съдържание (без да включва информация за кредитна карта), може да бъде прехвърлено некриптирано и да включва (а) предавания през различни мрежи; и б) промени в съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства. Информацията за кредитната карта винаги се шифрова по време на прехвърляне през мрежи.
Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или експлоатирате каквато и да е част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата или какъвто и да е контакт на уебсайта, чрез който се предоставя услугата, без изрично писмено разрешение от нас.
Заглавията, използвани в това споразумение, са включени само за удобство и няма да ограничават или влияят по друг начин на настоящите условия.

РАЗДЕЛ 3 - ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И РЕЖИМНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Ние не носим отговорност, ако информацията, предоставена на този сайт, не е точна, пълна или актуална. Материалът на този сайт е предоставен само за обща информация и не трябва да се разчита или използва като единствена основа за вземане на решения без консултация с първични, по -точни, по -пълни или по -навременни източници на информация.Всяко разчитане на материалите на този сайт е на ваш собствен риск
Този сайт може да съдържа определена историческа информация. Историческата информация задължително не е актуална и е предоставена само за справка. Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този сайт по всяко време, но нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация на нашия сайт. Съгласявате се, че ваша отговорност е да следите промените в нашия сайт.

РАЗДЕЛ 4 - ИЗМЕНЕНИЯ НА УСЛУГАТА И ЦЕНИТЕ
Цените на нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.
Ние си запазваме правото по всяко време да променяме или прекратяваме Услугата (или която и да е част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.
Ние не носим отговорност пред вас или пред трети страни за каквито и да било промени, промени в цените, спиране или преустановяване на Услугата.

РАЗДЕЛ 5 - ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ
Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги може да имат ограничени количества и подлежат на връщане или замяна само съгласно нашата Политика за връщане.
Ние положихме всички усилия да покажем възможно най -точно цветовете и изображенията на нашите продукти, които се появяват в магазина. Не можем да гарантираме, че дисплеят на вашия монитор на компютъра с какъвто и да е цвят ще бъде точен.
Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги до всяко лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражним това право за всеки отделен случай. Ние си запазваме правото да ограничим количествата на всякакви продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или цените на продуктите могат да се променят по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Ние си запазваме правото да прекратим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за всеки продукт или услуга, направена на този сайт, е невалидна, когато е забранена.
Ние не гарантираме, че качеството на продуктите, услугите, информацията или други материали, закупени или получени от вас, ще отговори на вашите очаквания, или че грешките в Услугата ще бъдат коригирани.

РАЗДЕЛ 6 - ТОЧНОСТ НА ИЗЧИТАНЕТО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФИЛА
Ние си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Можем, по свое усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват същия адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или отмени поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставен по време на поръчката. Ние си запазваме правото да ограничаваме или забраняваме поръчки, които според нашата преценка изглежда са направени от дилъри, дистрибутори или дистрибутори.

Вие се съгласявате да предоставите актуална, пълна и точна информация за покупката и акаунта за всички покупки, направени в нашия магазин. Вие се съгласявате незабавно да актуализирате акаунта си и друга информация, включително имейл адреса си и номерата на кредитните си карти и датите на изтичане, така че да можем да завършим транзакциите ви и да се свържем с вас при необходимост.

За повече подробности, моля, прегледайте нашата политика за връщане.

РАЗДЕЛ 7 - НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ
Може да ви предоставим достъп до инструменти на трети страни, върху които нито наблюдаваме, нито имаме контрол или вход.
Вие потвърждавате и се съгласявате, че ние предоставяме достъп до такива инструменти „такива, каквито са“ и „такива, каквито са налични“, без никакви гаранции, заявления или условия от какъвто и да е вид и без никакво одобрение. Ние няма да носим никаква отговорност, произтичаща или свързана с използването на допълнителни инструменти на трети страни.
Всяко използване от вас на незадължителни инструменти, предлагани чрез сайта, е изцяло на ваш собствен риск и преценка и трябва да сте сигурни, че сте запознати и одобрявате условията, при които инструментите се предоставят от съответните доставчици на трети страни (и) ).
Можем също така в бъдеще да предлагаме нови услуги и/или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Тези нови функции и/или услуги също ще бъдат предмет на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ 8-ВРЪЗКИ ТРЕТИ СТРАНИ
Определено съдържание, продукти и услуги, достъпни чрез нашата Услуга, могат да включват материали от трети страни.
Връзките на трети страни на този сайт могат да ви насочат към уебсайтове на трети страни, които не са свързани с нас. Ние не носим отговорност за проверка или оценка на съдържанието или точността и не гарантираме и няма да носим никаква отговорност или отговорност за материали или уебсайтове на трети страни, нито за други материали, продукти или услуги на трети страни.
Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно политиките и практиките на трети страни и се уверете, че ги разбирате, преди да извършите каквато и да е транзакция. Жалби, претенции, притеснения или въпроси относно продукти на трети страни трябва да се отправят към третата страна.

РАЗДЕЛ 9 - КОМЕНТАРИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ОБРАТНА СВЯЗА И ДРУГИ ПОДАЧИ
Ако по наше искане изпращате определени конкретни заявки (например заявки за конкурс) или без искане от наша страна, изпращате творчески идеи, предложения, предложения, планове или други материали, независимо дали онлайн, по електронна поща, по пощата или по друг начин (заедно „коментари“), вие се съгласявате, че можем по всяко време, без ограничения, да редактираме, копираме, публикувате, разпространявате, превеждате и по друг начин използвате във всякакви медии всички коментари, които ни изпращате. Ние нямаме и нямаме никакво задължение (1) да поддържаме поверителни коментари; (2) да плати обезщетение за всякакви коментари; или (3) да отговори на всякакви коментари.
Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което сме преценили по свое усмотрение, че е незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, клеветническо, порнографско, неприлично или по друг начин нежелателно или нарушава интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване.
Вие се съгласявате, че вашите коментари няма да нарушават никакви права на трети страни, включително авторски права, търговска марка, поверителност, личност или друго лично или собствено право. Освен това се съгласявате, че вашите коментари няма да съдържат клеветнически или по друг начин незаконни, злоупотребяващи или неприлични материали, нито да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се представяте за някой различен от вас или по друг начин да подвеждате нас или трети страни относно произхода на коментарите. Вие носите единствена отговорност за всички ваши коментари и тяхната точност. Ние не поемаме отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

РАЗДЕЛ 10 - ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Подаването на лична информация чрез магазина се урежда от нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност.

РАЗДЕЛ 11 - ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ
Понякога на нашия сайт или в Услугата може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да бъдат свързани с описанията на продукти, цени, промоции, оферти, такси за доставка на продукти, транзитни часове и наличност. Ние си запазваме правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски, както и да променяме или актуализираме информацията или отменяме поръчки, ако някоя информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е неточна по всяко време без предизвестие (включително след като сте изпратили вашата поръчка) .
Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информацията в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, включително, без ограничение, информация за цените, освен както се изисква от закона.Не трябва да се приема определена дата за актуализиране или опресняване, приложена в Услугата или на който и да е свързан уебсайт, за да се посочи, че цялата информация в Услугата или на който и да е свързан уебсайт е променена или актуализирана

РАЗДЕЛ 12 - ЗАБРАНЕНО ИЗПОЛЗВА
В допълнение към другите забрани, посочени в Общите условия, ви е забранено да използвате сайта или неговото съдържание: (а) за всякакви незаконни цели; (б) да подтиква другите да извършват или участват в каквито и да било незаконни действия; в) да нарушава международни, федерални, провинциални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушаваме или нарушаваме нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуална собственост на други лица; д) да тормозят, злоупотребяват, обиждат, нараняват, клеветят, клеветят, омаловажават, сплашват или дискриминират въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; е) да предоставят невярна или подвеждаща информация; (ж) за качване или предаване на вируси или друг вид злонамерен код, който ще бъде или може да бъде използван по някакъв начин, който ще повлияе на функционалността или работата на Услугата или на който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет; з) да събира или проследява личната информация на други лица; (i) за спам, фиш, фарм, претекст, паяк, обхождане или изстъргване; й) за всякакви нецензурни или неморални цели; или (к) да се намесват или заобикалят защитните функции на Услугата или който и да е свързан уебсайт, други уебсайтове или Интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугата или какъвто и да е свързан уебсайт за нарушаване на някоя от забранените употреби.

РАЗДЕЛ 13 - ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНЦИИТЕ; ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Ние не гарантираме, не представяме или гарантираме, че използването на нашата услуга ще бъде непрекъснато, своевременно, сигурно или без грешки.
Ние не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени от използването на услугата, ще бъдат точни или надеждни.
Вие се съгласявате, че от време на време можем да премахнем услугата за неопределен период от време или да анулираме услугата по всяко време, без да ви уведомяваме.
Вие изрично се съгласявате, че използването или невъзможността да използвате услугата е на ваш собствен риск. Услугата и всички продукти и услуги, доставени ви чрез услугата, се предоставят (с изключение на изрично посоченото от нас) „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба, без никакви представителства, гаранции или условия от какъвто и да е вид, изрично или предполагаеми, включително всички подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, продаваемо качество, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и ненарушаване.
В никакъв случай NutriC Products Ltd, нашите директори, служители, служители, филиали, агенти, изпълнители, стажанти, доставчици, доставчици на услуги или лицензодатели не носят отговорност за каквито и да било наранявания, загуби, претенции или каквито и да било преки, косвени, случайни, наказателни, специални или последващи щети от всякакъв вид, включително, без ограничение, пропуснати печалби, пропуснати приходи, загубени спестявания, загуба на данни, разходи за подмяна или други подобни щети, независимо дали са основани на договор, деликт (включително небрежност), строга отговорност или в противен случай, произтичащи от използването на която и да е от услугата или продукти, закупени с помощта на услугата, или за всяко друго искане, свързано по някакъв начин с използването на услугата или какъвто и да е продукт, включително, но не само, грешки или пропуски в всяко съдържание или всякакви загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на използването на услугата или каквото и да е съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез услугата, дори ако е уведомен за възможността им. Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, в такива държави или юрисдикции нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

РАЗДЕЛ 14 - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и задържите безвредните NutriC Products Ltd и нашите родители, дъщерни дружества, филиали, партньори, служители, директори, агенти, изпълнители, лицензодатели , доставчици на услуги, подизпълнители, доставчици, стажанти и служители, безвредни от всякакви искове или искания, включително разумни адвокатски хонорари, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушаването на тези Условия за обслужване или документите, които те включват от справка, или вашето нарушение на който и да е закон или права на трета страна

РАЗДЕЛ 15 - РАЗДЕЛИМОСТ
В случай, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е определена като незаконосъобразна, недействителна или неприложима, тази разпоредба все пак трябва да бъде изпълнявана в максимална степен, разрешена от приложимото законодателство, а неприложимата част ще се счита за отделена от настоящите Общи условия, такова определяне не засяга валидността и приложимостта на други остатъци ж разпоредби.

РАЗДЕЛ 16 - ПРЕКРАТЯВАНЕ
Задълженията и задълженията на страните, възникнали преди датата на прекратяване, остават в сила след прекратяването на настоящото споразумение за всички цели.
Настоящите Общи условия са в сила, освен ако и докато не бъдат прекратени от вас или нас. Можете да прекратите настоящите Общи условия по всяко време, като ни уведомите, че вече не желаете да използвате нашите Услуги, или когато престанете да използвате нашия сайт.
Ако по наша единствена преценка не успеете или подозираме, че не сте спазили някое условие или разпоредба на настоящите Общи условия, ние също можем да прекратим това споразумение по всяко време без предизвестие и вие ще останете отговорни за всички дължими суми до и включително датата на прекратяване; и/или съответно може да ви откаже достъп до нашите Услуги (или която и да е част от тях).

РАЗДЕЛ 17 - ЦЯЛО СПОРАЗУМЕНИЕ
Неспазването от наша страна на упражняването или налагането на което и да е право или разпоредба на настоящите Общи условия не означава отказ от такова право или разпоредба.
Настоящите Общи условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас на този сайт или по отношение на Услугата, представляват цялото споразумение и разбирателство между вас и нас и уреждат използването на Услугата, като отменят всички предишни или съвременни споразумения, комуникации и предложения, устни или писмени, между вас и нас (включително, но не само, всички предишни версии на Общите условия).
Всякакви неясноти при тълкуването на настоящите Общи условия не се тълкуват срещу изготвящата страна.

РАЗДЕЛ 18 - УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО
Настоящите Общи условия и всякакви отделни споразумения, чрез които Ви предоставяме Услугите, се ръководят и тълкуват в съответствие със законодателството на Малта.

РАЗДЕЛ 19 - ПРОМЕНИ НА УСЛОВИЯТА ЗА УСЛУГИ
Можете да прегледате най -актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница.
Запазваме си правото, по наша преценка, да актуализираме, променяме или заменяме част от настоящите Общи условия, като публикуваме актуализации и промени на нашия уебсайт. Ваша отговорност е да проверявате периодично нашия уебсайт за промени. Продължаващото Ви използване или достъп до нашия уебсайт или Услугата след публикуването на каквито и да е промени в настоящите Общи условия представлява приемане на тези промени.

РАЗДЕЛ 20 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
Въпроси относно Общите условия трябва да ни се изпращат на support@artemic.shop .

Регистрационен номер на компанията: C98946
Име на компанията: NutriC Products Ltd
Офис: Ниво 1, Casal Naxaro, Labor Avenue,
Град: Naxxar, NXR9021
Държава: Малта
.